Meny
 
 

Fokus på velferdsteknologi

I oktober ble den tredje Velferdsteknologikonferansen avholdt i Trondheim, med nær 300 deltagere og 40 faglige foredrag. Neste stopp er Hamburg.

Ordføreren i spissen
Selve konferansen finner sted 27.-28. november. Det offisielle arrangementet starter imidlertid allerede når ordfører Rita Ottervik tenner julegrana fra Trondheim by på Rådhusplassen i Hamburg på ettermiddagen den 26. november.

Store demografiske endringer i befolkningsstrukturen i årene som kommer vil påføre mange land betydelige utfordringer. Det forventes en sterk økning i eldre som ønsker å bli boende i egen bolig så lenge som mulig, og som ønsker å klare seg selv.

I både Norge og Tyskland kjøres det nasjonale program i den hensikt å løse utfordringene, og flere initiativ og prosjekter innen velferdsteknologi (Assisted Ambient Living – AAL) er igangsatt i begge land.

Blant temaene er nasjonale utfordringer innen velferdsteknologi i Tyskland og Norge, hvilke initiativ som er tatt og hvordan kan disse kan implementeres. Konkrete løsninger og produkter som finnes, videreutvikling og nyskaping, samt identifisering av nye markeder, er også på dagsorden.

Påmeldingsfristen er 15. november. Mer informasjon og påmelding her:
http://trondheim-chamber.no/index.cfm?tmpl=showMeeting&meetingId=3424


Henter møter...