Meny
 
 

Grenseløst samarbeid

Næringsforeningen i Trondheim og Handelskammaren Mittsverige går sammen om ny møtearena for bedrifter i Trøndelag og Jämtland, med navnet Business Relations Arena.

Nå åpnes nye muligheter for at virksomheter i Trøndelag og Jämtland skal møtes, skape relasjoner og finne samarbeidspartnere.

Gjennom en forstudie utført i 2010 har både trønderske og midt-svenske bedrifter uttrykt behov for en felles arena for å møtes, knytte kontakter og lære om hverandre, og forhåpentlig finne mulige forretningspartnere. Forstudien viste at begrensingene i handel mellom våre to land var relatert til mangel på kunnskap og kontakter.

Studien viste også at om mulighetene som faktisk finnes for samarbeid blir synliggjort, vil regionens konkurransekraft styrkes. Interessen for bransjemøter er stor, og nå skal dette bli en realitet gjennom Interreg-prosjektet Business Relations Arena.

Bransjer som har meldt interesse er først og fremst innenfor vindkraft/anlegg/bygg, turistnæringen/kultur/arrangement, men også virksomheter innen IT/utvikling, pr/media og utdanning viser stor interesse for denne nye møteplassen.

På hjemmesiden kan bedrifter melde sin interesse for samarbeid og forslag til aktiviteter: www.businessrelations.nu.

Kontaktinfo Sverige

Ingrid Andersson
Prosjektleder
Handelskammaren Mittsverige

Adresse: Årevägen 55, Produkthuset 830 13 Åre
Tel. +46 730 838281
E-post: ingrid.andersson@midchamber.se
Web: www.midchamber.se

 

Kontaktinfo Norge

Anne Kathrine Willumsen
General Manager International Business
Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry
Næringsforeningen i Trondheim

Tel. +47 90 52 89 54
E-post: anne.kath.willumsen@trondheim-chamber.no
Web: www.trondheim-chamber.no
Facebook: www.facebook.com/naringsforeningen

 

 


Henter møter...