Meny
 
 

Trøndersk næringsliv og julegran til Hamburg

For fjerde år på rad ble det i år arrangert en førjuls næringslivsdelegasjon til Hamburg.

Årets tema var velferdsteknologi, som ble presentert i løpet av en to dagers konferanse med både norske og tyske innledere.

 

Konferansen samlet drøyt 60 deltagere, hvorav over 40 tilreisende fra Norge. I og med at temaet er meget aktuelt på nasjonalt nivå og i den offentlige debatten, deltok denne gang også representanter fra Helsedirektoratet og kommuner, samt interessenter og utviklere fra hele landet.

 

På konferansen ble de nasjonale (og til dels lokale) utfordringene i begge land presentert, hvilke initiativ som er på gang på norsk og tysk side, og hvilke konkrete løsninger som i dag tilbys markedet. Helsesystemene er meget forskjellige i Norge og Tyskland, men mange av utfordringene knyttet til en stadig økende befolkning og dennes ønske om å bli boende lengre i egen bolig, er felles, og det er mye å lære av hverandre. Siste del av konferansen var viet diskusjoner rundt dette.

 

Tilbakemeldingene fra deltagerne etter konferansen var veldig bra, hvor de synes at det hadde vært spennende og relevante tema som ble presentert, og mange problemstillinger som var blitt belyst. Det ble knyttet gode og nye kontakter, og muligheter for videre samarbeid og forretning ble skapt.

 

Delegasjonen arrangeres i tilknytning til Trondheims ordfører Rita Otterviks tenning av julegranen på Rådhusplassen i Hamburg. Treet er ledd i en etter hvert lang tradisjon, hvor Trondheim kommune gir dette som en årlig gave til Hamburg by, og som tennes samme dag som det tradisjonelle julemarkedet i byen åpnes for publikum. Begivenheten gir fin anledning for trøndersk næringsliv til å eksponere seg.

 

I forkant av tenningen var delegasjonens medlemmer invitert til mottagelse i Peer Gynt-klubben, den norsk-tyske klubben i Hamburg, hvor det blant annet var foredrag om integrasjonsprosess i Europas Norden, blant annet med vekt på økonomiske relasjoner mellom Norge og Tyskland. I etterkant av tenningen var Innovasjon Norge og Det Kgl. Norske Konsulat i Hamburg vertskap for en mottagelse holdt i deres lokaler. Her summet praten godt i fin stemning, og nye relasjoner ble dannet.

 

Arrangører bak konferansen var Innovasjon Norge i Hamburg, som har vært den drivende kraften i arrangementet, Næringsforeningen i Trondheim og Trondheim kommune, i samarbeid med nettverket MedITNor.


Henter møter...