Meny
 
 
onsdag 21 okt - 09.00 til 16.00

Kurs i styrearbeid: Det utviklingsorienterte og verdiskapende styret

Medlem / Ikke medlem
kr 2 000,00 / kr 2 000,00
Sted
LIV-bygget, Vanvikan, Indre Fosen
Påmeldingsfrist
15.10.2020 16.00

Små og mellomstore bedrifter utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter, denne store og viktige andelen av næringslivet har et stort behov for god ledelse. Rollen og det ansvaret man har igjennom en styreplass, krever at man har de riktige «verktøyene» og kunnskapen på plass. Dessverre så ser man alt for ofte resultatet av dårlige løsninger og unøyaktig ledelse i bedrifter.


I samarbeid med Omstillingsprogrammet i Indre Fosen har NiT Indre Fosen gleden av å invitere til kurs i styrearbeid.

Kurset er rettet mot ledere og styreledere/styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til styret, styrets arbeid og utviklingen av bedriften. Videre passer dette også for personer som ønsker å tilegne seg kompetanse for å kunne påta seg styreverv. I tillegg til nødvendig gjennomgang av gjeldende lov og regelverk for styrets arbeid fokuserer kurset på styret som en positiv utviklingsressurs for bedriften.

Merk at kurset går over to samlinger, den første onsdag 21. oktober og samling nr. 2; mandag 2. november.
Begge dager kl. 9-16. Kursavgiften dekker begge samlingene.


De fleste styrer i mindre bedrifter er, i den grad styrearbeidet fungerer, ofte kun opptatt av å kontrollere og å sikre at det ikke begås forhold av uheldig, eller ulovlig karakter.  Dette skal styret selvsagt gjøre, men i tillegg er det nødvendig at styret også fremstår som en utviklingsressurs for bedriften, og at det representerer en kompetansetilførsel i forhold til bedriftens løpende behov.Kurset vektlegger i denne sammenheng styrets oppgave i forhold til å tenke utvikling og verdiskaping.

Kurset er meget praktisk rettet og aktuelle problemstillinger belyses i stor grad gjennom bruken av praktiske eksempler og aktiv bruk av case.

Covid-19
NiT er opptatt av å ivareta samtlige deltageres helse og trygghet. Vi følger til enhver tid med på myndighetenes oppdaterte retningslinjer og anbefalinger for våre fysiske arrangement. 

Foredragsholder
Frode Solberg, Handelshøyskolen BIHenter møter...