Meny
 
 
onsdag 1 mar - 09.30 til 16.00

Luftfart 2023: Trøndelag som motor i det grønne skiftet

Medlem / Ikke medlem
kr 1 495,00 / kr 1 495,00
Sted
Scandic Hell
Påmeldingsfrist
27.02.2023 09.00

Trøndelag er godt posisjonert for å ta en rolle i utviklingen av fossil- og utslippsfri luftfart, med et sterkt kunnskapsmiljø, ambisiøse bedrifter og flere prosjekter i gang. Samtidig er det mange som ikke enda vet at de vil bli viktige aktører i utviklingen av grønn luftfart. Sammen har vi det som trengs for å levere løsninger både norsk og internasjonal luftfart trenger. Møt statssekretæren, topplederne, teknologiaktørene, forskerne og politikerne og få en oversikt over landskapet, mulighetene og problemstillingene.


Arrangementet er et samarbeid mellom Luftfartsforum, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Renergy Cluster.

Meld deg på her!

Du møter:

                    
Bent-Joacim Bentzen
statssekretær
Samferdelsdepartementet
  Frode Steen
professor
Norges Handelshøyskole
  Kirsti Leirtrø
Medlem i Transport- og
kommunikasjonskomiteen 
  Thomas Bjørdal
daglig leder
Renergy Cluster
             
Marit Stigen
lufthavndirektør
Trondheim Lufthavn
  Trond Bakken
markedssjef for EU-forskning
SINTEF Digital
  Berit Rian
adm. dir i NiT
leder av Luftfartsforum
  Ida Hjorth
forskningsleder
SINTEF/TULIPS
             
Kenneth Brandsås
nettsjef
Tensio Trøndelag Nord
  Stein Nilsen
adm. dir.
Widerøe
  Eli Arnstad
ordfører
Stjørdal kommune
  Halvor Gløersen
salgsdirektør Norge
KLM
               
Sigurd Øvrebø
adm. dir.
Rolls Royce Electrical
  Andreas Aks
adm. dir.
Widerøe Zero
  Tor Odd Iversen
faglig prosjektleder
Green Flyway 1.0
  Amund Hellesø
ordfører
Nærøysund kommune
     
Petra Sestak
Trøndelag Reiseliv

  Anders Fagernæs
bærekraftdirektør
Norwegian 
  Abraham Foss
 konsernsjef
Avinor
   Tuukka Mäkitie
forsker 
SINTEF
         
Tor Didrik Krog
Head of eMobility Nordic
SIEMENS
  Simran Sandhu
teknisk rådgiver
SIEMENS
       


Meld deg på her!Program

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Berit Rian, leder Luftfartsforum
Marit Stigen, lufthavndirektør Trondheim lufthavn Værnes

Utslippsfri luftfart
Bent-Joacim Bentzen, statssekretær Samferdselsdepartementet

Trøndelag som tyngdepunkt i utvikling av grønn luftfart
Tuukka Mäkitie, forsker, SINTEF Digital
Trond Bakken, markedssjef for EU-forskning SINTEF Digital

På tide med samlet satsing på grønn luftfart i Trøndelag
Thomas Bjørdal, daglig leder Renergy Cluster

Utfordrings- og mulighetsbildet for luftfarten
Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole

Vår rolle for utslippsfri luftfart
Abraham Foss, konsernsjef Avinor


11:30
Lunch


12:30
På vei mot nullutslipp
Samtale med
Stein Nilsen, adm. direktør Widerøe
Anders Fagernæs, bærekraftsdirektør Norwegian
Halvor Gløersen, salgsdirektør Norge KLM

Moderator: Marit Stigen, Luftfartsforum


Teknologi og forskningens rolle
Korte presentasjoner ved
Sigurd Øvrebø, adm. direktør Rolls-Royce Electrical
Andreas Aks, adm. direktør Widerøe Zero
Tor Odd Iversen, faglig prosjektleder Green Flyway 1.0
Ida Hjorth, forskningsleder SINTEF Energi/TULIPS

Samtale med aktørene
Moderator: Trond Bakken, SINTEF Digital

Hva trengs av ny infrastruktur?
Korte presentasjoner ved
Kenneth Brandsås, nettsjef Trøndelag Nord Tensio
Tor Didrik Krog, Siemens
Simran Sandhu, Siemens  

Samtale med aktørene
Moderator: Thomas Bjørdal, daglig leder Renergy Cluster

14:15
Pause


Hva forventer brukerne av morgendagens luftfart?
Samtale med
Petra Sestak, reiselivssjef Trøndelag Reiseliv
Berit Rian, leder Luftfartsforum

Moderator: Marit Stigen, Luftfartsforum

Politisk krafttak fra Trøndelag
Samtale med
Amund Hellesø, ordfører Nærøysund
Eli Arnstad, ordfører Stjørdal
Kirsti Leirtrø, medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Moderator: Børge Beisvåg, Luftfartsforum

15:45
Oppsummering og vel hjem

 
Meld deg på her!Henter møter...