Meny
 
 
onsdag 1 sep - 10.00 til 16.00

Forsvarskonferansen 2021. Forsvarets behov, Næringslivets muligheter

Medlem / Ikke medlem
kr 1 000,00 / kr 1 000,00
Sted
Clarion Hotel & Congress Trondheim
Påmeldingsfrist
31.08.2021 09.00

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv. Forsvarskonferansen ivaretar alle smittevernpålegg ift Covid-19, lokale og nasjonale, også i lys av den nye situasjonen i Trondheim. Konferansen gjennomføres som planlagt. Vel møtt.


Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.

Program
Åpning
v/Tore O. Sandvik, fylkesordfører Trøndelag

Del 1, 10.00 – 11.30

Videohilsen fra Statsminister Erna Solberg

Betydningen av Trøndelag i en sikkerhetspolitisk ramme. Hva kan det innebære av muligheter og utfordringer for regionen?
v/Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis  Institutt for forsvarsstudier

Hva er Forsvarets strategi for samhandling og samarbeid med næringsliv og samfunn ellers?
Hva sier den nye langtidsplanen for Forsvaret? Hvor ønsker Forsvaret å gå mht til St.meld. 17, ny forsvarsindustristrategi? Hvordan kan FoU-region Trøndelag bidra? Hva kan dette innebære for næringslivet i Trøndelag?
v/Morten Rognmo, avdelingsdirektør Forsvarsdepartementet

 

FMA har ansvar for materialinvesteringer til forsvaret for 15 - 20 milliarder årlig. Hvordan skal Trønderske bedrifter komme i inngrep for å kunne levere produkter til Forsvaret? Hvilke praktiske råd har FMA?

v/Kontreadmiral Bjørn Aase, Nestkommanderende Forsvarsmateriell (FMA)

L U N S J   11.30 - 12.30

Del 2, 12.30 – 13.30

«Pep talk» F-35!
v/Martin Tesli, oberstløytnant i Forsvaret

FLO bruker om lag 10 milliarder kroner på innkjøp i driftsbudsjettet. Hvilke mekanismer har FLO for å invitere næringsliv inn? Hva kan leveranser til neste års øvelse, Cold Response 22, innebære for trøndersk næringsliv?
v/Brigader Håkon Warø,  Nestkommanderende / Stabssjef i Forsvarets Logistikkorganisasjon

FMA har ansvaret for materiellinvestering til Forsvaret. 15-20 mrd årlig. Hva bør næringslivet tenke på i utvikling og leveranser av produkter til Forsvaret?
v/Bjørge Aase, kontreadmiral og nestkommanderende i Forsvarsmateriell (FFA)

FFI satser knallhardt på å samhandle med næringsliv i FoU-prosjekter. Hvordan kan startups, gründere og studenter med gode ideer komme i dialog med FFI? Hva innebærer satsningen på ICEWorx?
 
v/Hanne Bjørk, forskningsdirektør ved avdeling innovasjon og industriutvikling, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Paneldebatt
v/Petter Jansen, Bjørge Aase og Arne Røksund 

P A U S E    13.30 - 14.00

Del 3, 14.00-15.45

Musikalsk innslag
v/Luftforsvarets musikkorps (ensemble)

SINTEF. Samhandling med Forsvaret, FoU - lokomotiv både regionalt og nasjonalt, hvordan utnytte Trøndelag sine fortinn.

v/Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

FFI - ulike forskningsprosjekter med relevans for næringslivet
v/Hanne Bjørk, FFI

Noen erfaringer med å arbeide inn mot forsvarssektoren som liten bedrift.
v/Espen Flyum, Namsos Audiosenter

Hva gjør RITEK for å komme i posisjon? Samarbeid, fellesskap, gode råd. Hva er de smarte grepene næringslivet kan ta for å kunne levere komponenter og systemer?
v/Bjarne Nermo, Styreleder RITEK



Oppsummering og paneldebatt
Hva bør vi gjøre i Trøndelag for å øke andelen av bedrifter som samhandler med Forsvaret. Hvilken rolle kan NTNU ta?
Panel:
- Toril Hernes, prorektor for nyskaping NTNU
- Jørn Arve Flått, bystyrepolitiker (Ap) Trondheim kommune
- Berit Rian, adm, dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen
- Hanne Bjørk forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling FFI.

Program blir løpende oppdatert.


Møteleder
Snorre Valen, politisk redaktør Nidaros



Henter møter...