Meny
 
 
onsdag 1 sep - 10.00 til 16.00

Forsvarskonferansen 2021. Forsvarets behov, Næringslivets muligheter

Medlem / Ikke medlem
kr 1 000,00 / kr 1 000,00
Sted
Clarion Hotell & Kongress Trondheim
Påmeldingsfrist
31.08.2021 09.00

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.


Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.

Program
Åpning
v/Tore O. Sandvik, fylkesordfører Trøndelag

Del 1, 10.00 – 13.20

Nasjonal innleder

Betydningen av Trøndelag i en sikkerhetspolitisk ramme. Hva kan det innebære av muligheter og utfordringer for regionen?
v/Sverre Diesen, forskningssjef Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og tidligere forsvarssjef

Hva er Forsvarets strategi for samhandling og samarbeid med næringsliv og samfunn ellers?
Hva sier den nye langtidsplanen for Forsvaret? Hvor ønsker Forsvaret å gå mht til St.meld. 17, ny forsvarsindustristrategi? Hvordan kan FoU-region Trøndelag bidra? Hva kan dette innebære for næringslivet i Trøndelag?
v/Arne Røksund, departementsråd i Forsvarsdepartementet

L U N S J

Del 2, 12.20 – 13.35

«Pep talk» F-35!
v/Martin Tesli, oberstløytnant i Forsvaret

FLO bruker om lag 10 milliarder kroner på innkjøp i driftsbudsjettet. Hvilke mekanismer har FLO for å invitere næringsliv inn? Hva kan leveranser til neste års øvelse, Cold Response 22, innebære for trøndersk næringsliv?
v/Petter Jansen, sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)

FMA har ansvaret for materiellinvestering til Forsvaret. 15-20 mrd årlig. Hva bør næringslivet tenke på i utvikling og leveranser av produkter til Forsvaret?
v/Bjørge Aase, kontreadmiral og nestkommanderende i Forsvarsmateriell (FFA)

FFI satser knallhardt på å samhandle med næringsliv i FoU-prosjekter. Hvordan kan startups, gründere og studenter med gode ideer komme i dialog med FFI? Hva innebærer satsningen på ICEWorx?
 
v/Hanne Bjørk, forskningsdirektør ved avdeling innovasjon og industriutvikling, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Paneldebatt
v/Petter Jansen, Bjørge Aase og Arne Røksund 

P A U S E

Del 3, 14.05-15.20

Musikalsk innslag
v/Luftforsvarets musikkorps (ensemble)

Noen erfaringer med å arbeide inn mot forsvarssektoren som liten bedrift.
v/Namsos Hørselslab

Hva gjør RITEK for å komme i posisjon? Samarbeid, fellesskap, gode råd. Hva er de smarte grepene næringslivet kan ta for å kunne levere komponenter og systemer?
v/Bjarne Nermo, Styreleder RITEK

SINTEF. Samhandling med Forsvaret, FoU-lokomotiv både regionalt og nasjonalt, hvordan utnytte Trøndelag sine fortrinn.
v/Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Oppsummering og paneldebatt
Hva bør vi gjøre i Trøndelag for å øke andelen av bedrifter som samhandler med Forsvaret. Hvilken rolle kan NTNU ta?
Panel:
- Toril Hernes, prorektor for nyskaping NTNU
- Alexandra Bech Gjørv konsernsjef SINTEF
- Berit Rian, adm, dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen
- Hanne Bjørk forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling FFI.

Program blir løpende oppdatert.


Møteleder
Snorre Valen, politisk redaktør NidarosPåmelding til møtet


*

*

*

*
Avmelding er mulig frem til påmeldingsfristen går ut. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på «Min side».

Frist: 31.08.2021 09.00
Henter møter...